Vi har utviklet et konsept som nå prøves ut på 5-klassinger i samarbeid med kulturskolen i Ski. I skolens musikktimer, sendes grupper på 4-5 elever til oss. Elevene får opplæring i i gruppe, der de få prøve vibrafon, piano, kontrabass og trommer. Vi har utviklet modeller som gjør at elevene får band-følelse fra første tone, selv om de ikke har spilt instrumenter før. Resultatene er bemerkelsesverdige, og vi ønsker nå å prøve dette på flere skoler.