Vi har innledet et samarbeid med Ski Kunstforening, og har stilt med små grupper for å sette spiss av flere kunstutstillinger vinteren 2012. Det har vært inspirerende å bli kjent med andre kulturinteresserte i vårt nærområde, og vi har nå dialog om samarbeid i tilknytning til barnekunst-utstillinger m.m.