Vi har vært i møte med Edvard Askeland og Roy Jahrn ved Oslo Jazzfestival. Også i 2013 blir det samarbeid om festivalens workshop, som skifter navn til BUZZ. Det blir også tettere samarbeid om Kids in Jazz, med felles parade 10. august.