Etter at de gode relasjonene var etablert med de sveitsiske barna, ble det en rekke sosiale aktiviteter i området rundt Romanshorn de påfølgende dagene. Og mens de sveitsiske barna var på skolen, spilte vi skolekonserter på en skole med musikklinje i byen. Så mange skolekonserter at vi mistet tellingen, men det var minst seks. I løpet av disse konsertene ble vi så varme i trø at musikken ble mer og mer eksperimentell, og vi utviklet et konsept som fungerte meget bra. Dai Kimoto forklarte publikum og bakgrunnen for jazz, hvordan den hadde utviklet seg, og hvordan musikerne tenkte og agerte når improviserte og kommuniserte. Og vi spilte, og musikken tok stadig nye vendinger. Særdeles utviklende for alle involverte. Vi fikk så god dialog med kollegene på skolen, at rektor inviterte oss til å bo hos ham neste gang vi kommer til byen. Så sveitsisk gjestfrihet er noe helt for seg selv. Elevene var også svært engasjerte og interesserte, fulgte nøye med, og stilte gode spørsmål til musikantene. En svært interessant erfaring.