20. januar spilte vi på et stort arrangement i regi av konservatoriet i Bern. Her deltok også en rekke andre band med unge deltakere, men det var nok ingen som var så unge som våre. Vi hadde lagt opp et svært komplekst repertoar, kom meget godt ut av det, og barna fikk svært gode tilbakemeldinger både fra publikum, lederne, og de andre deltakerne.