Improbasen har fått 10.000 fra Komp. Støtten er øremerket til et opplæringsprosjekt. Tildelingsutvalget melder at så godt som alle tildelingene er mindre enn ønskelig, ettersom totalrammen var lav til å imøtekomme de mange gode søknadene. Vi er uansett svært glad for å komme med. Dette gjør at vi kan fortsette de fine seminarene vi har fått til med kulturrådpengene en liten stund til. Se også jazzinorge.no