31. mars og 1. april hadde vi vår årlige metodikkpresentasjon for masterstudenter i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole. Emnet administreres nå av Jon Helge Sætre, og består av fire workshops i året, der studentene jobber praktisk og samtidig setter av tid til faglig refleksjon og samtale.

Vi blir igjen så utrolig imponert over hvor reflekterte disse studentene er, og takker for mange interessante innspill og diskusjoner. Vi blir også helt slått ut av hvor gode våre egne elever er til å svare for seg. Dette kommer godt med når vi skal gjøre lignende metodikkpresentasjoner i Italia senere i april/mai.

Vi takker også for interessante innspill fra John Vinge som opprinnelig tok initiativ til dette i 2020. Utforskningssamarbeidet med NMH støttes også av Sparebankstiftelsen.