22-24. april hadde vi et vellykket seminar i regi av Stavanger Kulturskole. Seminaret kom i stand på initiativ fra skolens entusiastiske jazzlærer Morten Askildsen, og andre dyktige kolleger. Askildsen hadde lagt opp et meget interessant program, inspirert av de erfaringene Improbasen har gjort i Sverige.

Først hadde vi en presentasjon av metodikken for interesserte kolleger ved kulturskolen og jazzstudenter fra Universitetet. Her inngikk også live-undervisning av nybegynnere, som igjen var en meget spennende erfaring, med utrolige prestasjoner av to elever fra Våland skole. Deretter delte vi kulturskolens elever inn i grupper, ledet av skolens eget personale. Resultatene er svært gode, nivået er imponerende, og det er åpenbart at det jobbes godt i fagmiljøene i Stavanger.

Vi er meget fornøyd med å være i gang med et slikt samarbeid i Rogaland. Vi har hatt mange prosjekter her tidligere, og vi har en del elever vi ønsker å følge opp. Forutsetningene er svært gode, med de tette båndene mellom fagmiljøene i Bjergsted og kvalitetsbevisste Stavanger Jazzforum. Dette ble også en viktig oppkjøring til det spennende samarbeidet med Maijazz som starter i neste uke, og allerede på søndag startet de første forberedelsene, med både gamle og nye bekjentskaper.