Vi er for fullt i gang med nytt semester, og 11. september hadde vi besøk av trommeslageren Thomas Strønen. Vi har samarbeidet mye tidligere, og trapper opp dette denne høsten, med en hel serie seminarer. Ved første besøk fokuserte vi mye på grunnleggende teknikk, men det ble også tid til å jobbe en god del med improvisasjon og ulike groover. Thomas ble svært imponert over nivået på de nye trommeslagerne, og vi gleder oss til neste besøk, som blir 16. oktober.