Besøk fra Siena

26. oktober fikk vi besøk fra Peter Pan Orchestra, som er et tilbud for jazzinteresserte barn i Siena i Italia. Tilbudet drives av det velrenomerte konservatoriet Siena Jazz, som ledes av bassisten Franco Caroni.

Vi besøkte skolen første gang i februar, og ble fort enige om å få til et samarbeid. Torsdag 26. oktober ankom tre unge talenter fra Siena til lokalene våre på Keyserløkka i Oslo. Vi satte straks i gang med å kartlegge hva gjestene kunne spille sammen med de norske barna. Potenisalet var enormt, så her gikk det unna, og snart var vi i gang med å spille sammen. Med på turen var også Fabrizio Bai som er ansvarlig for barnejazz-satsningen, og saxofonisten Elisa Lastrucci, som jobber med flere av ensemblene ved skolen. De unge musikantene fant straks tonen, og nye vennskap ble etablert, på tvers av landegrenser og språkbarrierer.

Det var svært interessant å utveksle idéer til faglige innfallvinkler og diskutere ulike muligheter for samarbeidsprosjekter med engasjerte kolleger. Dermed har vi nok en spennende samarbeidspartner i Sør-Europa, og vi har fått nye venner som vi bare er helt nødt til å møte igjen så fort som mulig.