Aktiviteten og nedslagsfeltet til prosjektet vårt har blitt så omfattende at vi ser behov for en tilpasning av organisasjonen.

Vi har rådført oss med kulturentrepenøren Martin Revheim, som ser et stort og viktig potensiale i å videreutvikle prosjektet.

Han hadde mange gode råd, og anbefalte oss å ta kontakt med Tine Tyldum, som har mulighet til å ta noen administrative grep en periode.

Tine har bakgrunn fra bl.a. Musikk og Ungdom, og et imponerende kontaktnett på kulturfeltet.

I månedene fram mot sommeren, vil hun se på muligheter for å styrke organisasjonen, og finne finansieringsløsninger som samsvarer med aktivitetsnivået.