Etter en fantastisk periode, med en elevgruppe som i løpet av få år har gått fra å være nybegynnere på instrumentet sitt, til å åpne egen jazzcafé og gjennomføre konsertserie på Nasjonal Jazzscene, er Improbasen klar til å ta imot nye elever. I tillegg til tilbudet på Kråkstad/Ski, har vi åpnet en avdeling i Oslo. Vi har også noe på gang andre steder i landet, så interesserte må gjerne ta kontakt.

Vi fokuserer spesielt på aldersgruppen 8-13 år, og vi lærer fortrinnsvis elevene opp helt fra grunnen av (altså nybegynnere). Etter få ukers opplæring settes elevene sammen i band. Vi har begrensede plasser, og det vil bli gjennomført en enkel, lystbetont, opptaksprosess. Improbasen har påtatt seg å være pådriver i arbeidet med å utjevne kjønnsbalansen i deler av musikkbransjen, og vi har målsetting om å rekruttere 50-70 % jenter. Dette er en grei oppgave, ettersom opplegget (også) egner seg særlig bra for jenter på dette aldersnivået. Interesserte bes ta kontakt!