Improbasen har fått 600.000 fra Sparebankstiftelsen, til å starte opplæring i Oslo.

mprobasen har fått 600.000 fra Sparebankstiftelsen, til å starte opplæring i Oslo. Tildelingen er øremerket et prosjekt, der en gruppe barn skal få opplæring individuelt og i band, ved å bruke den modellen som har gitt så gode resultater de siste årene. Ekstra gledelig er det at stiftelsen legger vekt på at det skal brukes midler til dokumentasjon av metodikken, slik at prosjektet kan løftes ytterligere, og gi nytte til andre miljøer.

i fokuserer spesielt på aldersgruppen 8-13 år, og vi lærer fortrinnsvis elevene opp helt fra grunnen av (altså nybegynnere). Etter få ukers opplæring settes elevene sammen i band. Vi har ulike tilbud, så interesserte som faller utenfor disse rammene, bes også ta kontakt. Vi har begrensede plasser, og det vil bli gjennomført en enkel opptaksprosess. Improbasen har påtatt seg å være pådriver i arbeidet med å utjevne kjønnsbalansen i deler av musikkbransjen, og vi har målsetting om å rekruttere 50-70 % jenter. Dette er en grei oppgave, ettersom opplegget (også) egner seg særlig bra for jenter på dette aldersnivået. Denne tildelingen er rettet mot et prosjekt i Oslo, men vi har også noe på gang Bergen, Stavanger og Trondheim, samt i Nord-Norge og andre steder, så interesserte må gjerne ta kontakt!