Improbasen har fått 600.000 fra Sparebankstiftelsen, til å starte opplæring i Oslo. Vi fokuserer spesielt på aldersgruppen 8-13 år, men elever utenfor denne rammen kan også være aktuelle. Vi tilbyr plasser både til nybegynnere og til barn som spiller instrumenter fra før. Etter få ukers opplæring settes elevene sammen i band. Basisbesetningen er saxofon, trompet,  piano, bass og trommer, men andre instrumenter er absolutt aktuelle, hvis eleven ellers passer til opplegget. Nybegynnere får en innføring i små grupper, der de får prøve piano, bass og trommer. Etter noen uker fordeles de på instrumenter, og får individuell opplæring og samspill i band. Metoden har vært en stor suksess, og baserer seg på samhandling og kommunikasjon. Samtidig får hver enkelt utfordringer og ansvar, gjennom solistoppgaver og improvisasjon.

Vi lærer fortrinnsvis elevene opp helt fra grunnen av (altså nybegynnere), men vi har ulike tilbud, så alle interesserte må gjerne ta kontakt. Vi har begrensede plasser, og det vil bli gjennomført en enkel opptaksprosess. Vi er ikke ute etter supertalenter. Barn som er litt strukturerte, og som liker rask framgang, finner seg ofte veldig godt til rette med opplegget. Improbasen har påtatt seg å være pådriver i arbeidet med å utjevne kjønnsbalansen i deler av musikkbransjen, og vi har målsetting om å rekruttere 50-70 % jenter. Dette er en grei oppgave, ettersom opplegget (også) egner seg særlig bra for jenter på dette aldersnivået. Vi har også noe på gang Bergen, Stavanger og Trondheim, samt i Nord-Norge og andre steder, så interesserte må gjerne ta kontakt!