Vi er i gang med et omfattende samarbeid om rekruttering i de nordiske landene. Norsk Jazzforum og søsterorganisasjonene Svensk Jazz og JazzDanmark, har mange felles målsettinger i arbeidet med å nå nye publikumsgrupper, bedre kjønnsbalansen, og rekruttere nye generasjoner utøvere generelt. Vi kom i dialog med disse organisasjonene etter at vi gjorde en presentasjon på årskonferansen til Europe Jazz Network sist høst. I februar hadde vi et seminar i samarbeid med JazzDanmark, som omfattet nærmere 60 unge jenter over hele Danmark.

Dette seminaret har generert en del nye aktiviteter. Noen av gruppene opprettholdes i nærmiljøene sine, og vi har diskutert muligheter for å arrangere Barnas Jazzcafé i København og andre danske byer. 

I mars gjorde vi en presentasjon i forbindelse med Youth Jazz Festvalen i Stockholm. Her inviterte vi svenske barn opp på scenen i spontant samspill med gjester fra Østerrike og Japan. Presentasjonen ble meget godt mottatt, og vi har holdt kontakten. I slutten av mai tok vi en møterunde til København og Stockholm.

I samtale med Morten Tandrup hos JazzDanmark, ble vi enig om at hele tre av gruppene som deltok på seminaret i februar skal komme til Oslo i august, i forbindelse med Kids in Jazz.

I Stockholm snakket vi med Fredrik Norén, Karin Inde, og resten av det meget dyktige og engasjerte personalet ved Svensk Jazz. Også her kommer det deltakere til Kids in Jazz, bl.a. de meget talentfulle barna vi møtte i Helsingborg i februar.

Det viktigste av alt er at Svensk Jazz satser på å gjennomføre et seminar i Sverige i 2015, som tilsvarer det vi hadde i Danmark tidligere i år. Dermed ligger alt til rette for en enda større nordisk mønstring sommeren 2015.